ประเภท

แนะนำผลิตภัณฑ์

ข่าว

การวิเคราะห์ความคงตัวของเส้นด้ายฝ้าย
Jun 15, 2018

เส้นด้ายฝ้ายการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์จุดความมั่นคงของเส้นด้ายฝ้าย

คุณภาพของเส้นด้ายฝ้ายมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ตามมาทั้งหมด เป็นสิ่งสำคัญมากในการเลือกผู้ผลิตเส้นด้ายฝ้ายที่ดี Shang Shande ให้ความสำคัญกับคุณภาพของเส้นด้ายฝ้าย:

ความผันผวนของคุณภาพส่งผลต่อความสอดคล้องของคุณภาพผ้าและส่งผลต่อการจัดส่งของลูกค้า ดัชนีคุณภาพเป็นมาตรฐานอ้างอิงหลักสำหรับความมั่นคงของเส้นด้าย โรงสีจัดระเบียบการผลิตตามมาตรฐานคุณภาพที่จัดทำโดยผู้ใช้และทำให้ดัชนีอยู่ในช่วงการควบคุมที่ยอมรับได้ของผู้ใช้ ใช้มาตรการทางเทคนิคหรือปรับส่วนผสมของฝ้ายอย่างเหมาะสม

ลูกค้าบางรายไม่ได้ขอความต้องการคุณภาพการทดสอบตัวอย่างผ้าเป็นสิ่งจำเป็นหลังจากการยืนยันมาตรฐานการควบคุมภายในที่สอดคล้องกันและจากนั้นการผลิตชุด หลีกเลี่ยงการจัดส่งคนตาบอดเพื่อหลีกเลี่ยงการเบี่ยงเบนคุณภาพส่งผลให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ หมายเลขแบทช์ของการย้อมสีที่แตกต่างกันจำเป็นต้องเล่นใหม่เพื่อย้อมปัญหาโรงงานในแถบ

ผู้ประกอบการสิ่งทอผ้าฝ้ายควรเก็บวัตถุดิบที่มีแหล่งเดียวกันมาตรฐานการประมวลผลที่สอดคล้องกันและประสิทธิภาพใกล้ชิดในระยะเวลานานเพื่อลดจำนวนชุดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ารายใหญ่เดียวและมุ่งมั่นเพื่อความยาวและน่ารื่นรมย์ ความร่วมมือกับบริการที่ดี


  • QR CODE
  • facebook