ประเภท

แนะนำผลิตภัณฑ์

ข่าว

การวิเคราะห์จุดควบคุมคุณภาพของเส้นด้ายฝ้าย
Jun 15, 2018

การวิเคราะห์จุดควบคุมคุณภาพของเส้นด้ายฝ้าย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาปั่นด้ายของจีนมีการบำรุงรักษาการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างรวดเร็วและมั่นคง

ประเด็นสำคัญของความผันผวนของคุณภาพของเส้นด้ายฝ้ายคืออะไร?

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของการผลิตเส้นด้ายฝ้ายการแข่งขันในตลาดอย่างเข้มข้นทำให้เส้นด้ายฝ้ายเสมอในตลาดของผู้ซื้อ; การปั่นวัตถุดิบได้กลายเป็นปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรในตลาดของผู้ขายที่มีคุณภาพเป็นเรื่องยากที่จะรับประกันการควบคุมตลาดและผลการควบคุมในราคาที่ลดลงมากเกินไป ระบบอัตโนมัติและความเร็วสูงขององค์กรที่ต้องการย้อมและย้อมสีนั้นต้องการข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นในคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นด้าย ด้วยการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของผู้คนความต้องการด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์สิ่งทอภายในบ้านก็มีมากขึ้นเรื่อย ๆ

เส้นด้ายฝ้ายเป็นตัวกลางระหว่างเส้นใยสิ่งทอและผ้า ไม่เพียง แต่จะเอาชนะความขัดแย้งระหว่างคุณภาพและต้นทุนอันเนื่องมาจากความผันผวนของวัตถุดิบ แต่ยังเป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพของกระบวนการทอผ้าและย้อมสี เมื่อต้องเผชิญกับความต้องการของตลาดดังกล่าวการผลิตเส้นด้ายจะต้องมีการปรับให้เข้ากับตลาด

เนื่องจากโครงสร้างผ้าที่แตกต่างกันและกระบวนการผลิตอุปกรณ์มีคำอธิบายที่แตกต่างกันและเน้นการสัมผัสของเส้นด้ายฝ้ายในระหว่างขั้นตอนการทอผ้าและย้อมสี แต่ยังสามารถสรุปได้ว่าเป็น 8 ด้าน ได้แก่ ความเสถียรของเส้นด้ายเส้นใยเพศตรงข้ามความผิดปกติของสีความไม่สม่ำเสมอ ของแถบหยาบและละเอียดส่วน neps, Mao Yu และความแรง


  • QR CODE
  • facebook